Historie v datech

1939 Invaze do Polska
1. září Německo vpadlo do Polska. Začala druhá světová válka
3. září - Francie, Austrálie a Velká Británie vyhlašují Německu válku
5. září - USA deklarují neutralitu v začínající válce
6. září - Jižní Afrika vyhlašuje Německu válku
9. září - začíná bitva na Bzuře, největší bitva polského tažení
10. září - Kanada vyhlašuje Německu válku
17. září - Sovětský svaz napadl Polsko, organizovaný odpor polské armády se začíná hroutit
27. září - kapitulace Varšavy
29. září - kapituluje pevnost Modlin
2. říjen - kapitulují obránci poloostrova Hel
5. říjen - kapitulace jednotek generála Franciszka Kleeberga ukončila organizovaný odpor polské armády
8. říjen - Německo vyhlašuje anexi západního Polska
14. říjen - ponorka U-47 Günthera Priena pronikla do hlavní základny britského námořnictva Scapa Flow a potopila HMS Royal Oak
18. říjen – Z Ostravy byl vypraven první transport židovských obyvatel v rámci Akce Nisko.

Perzekuce českých studentů
28. říjen - V Praze došlo k masovým demonstracím proti německé okupaci. Během jejich rozhánění byli zabiti Jan Opletal a Václav Sedláček.
8. listopad - Adolf Hitler těsně unikl atentátu, který v Mnichově provedl Georg Elser
15. listopad - Pohřeb Jana Opletala smrtelně zraněného během demonstrací 28. října se změnil v demonstraci proti okupaci.
17. listopad - V reakci na demonstrace nařídil Adolf Hitler uzavření českých vysokých škol. Vedoucí představitelé vysokoškoláků byli zatčeni a popraveni. Další stovky českých studentů byly zatčeny a odvlečeny do koncentračních táborů.

 Zimní válka
30. listopad - Sovětský svaz napadl Finsko, začíná Zimní válka
13. prosinec - Odehrála se námořní bitva u ústí Rio de La Plata.
14. prosinec - Sovětský svaz byl za nevyprovokovanou agresi proti Finsku vyloučen ze Společnosti národů
17. prosinec - potopena kapesní bitevní loď Admiral Graf Spee

1940
8. ledna − bitva o Suomussalmi skončila zdrcující porážkou Rudé armády
20. ledna − začíná Druhá bitva u Taipale (skončila 13. března)
1. února − Rudá armáda zahajuje svou druhou velkou ofenzívu na Karelské šíji, začíná druhá bitva u Summy
15. února − Rudá armáda prolomila hlavní pozice Mannerheimovy linie u Summy, Finové ustupují na rezervní pozice
16. únor — HMS Cossack abordáží německého tankeru Altmark v norských výsostných vodách zachraňuje 299 britských námořníků z lodí potopených kapesní bitevní lodí Admiral Graf Spee
6. března − Rudá armáda ovládla západní břeh Viipurského zálivu
12. března − Moskevský mír (finsko-sovětská mírová smlouva)
13. března − v souladu s Moskevským mírem končí válečné operace Zimní války
8. dubna − Royal Navy zahájilo zaminovávání norských výsostných vod
9. dubna − zahájení operace Weserübung, Německo napadlo Dánsko a Norsko
10. května − Německo zahájilo útok na Belgii, Nizozemsko a Lucembursko
8. června − evakuace britských jednotek z Norska
10. června − kapitulace Norska a vstup Itálie do války
14. června − Německo obsadilo Paříž
17. června − SSSR anektoval Lotyšsko
22. června − příměří z Compiégne, Francie kapituluje
3. července − operace Katapult, britská flotila napadla francouzské loďstvo kotvící v Mers-el-Kebíru u Oranu v Alžíru a způsobila mu těžké ztráty. Zahynulo přes tisíc námořníků, neboť Britové neváhali ostřelovat i malé lodě zachraňující trosečníky
10. července − začíná bitva o Británii
12. července - vznik první čs. letecké perutě - 310. stíhací perutě ve Velké Británii
19. července − Námořní bitva u mysu Spatha
31. července − Hitler informuje generály o svém úmyslu přepadnout Sovětský svaz.
31. srpna - K. von Neurath a K. H. Frank předkládají A. Hitlerovi návrhy na způsob likvidace českého národa
23. září − operace Menace, Britové se neúspěšně pokouší o vylodění ve francouzském Dakaru a jsou s těžkými ztrátami odraženi
25. září − 83 francouzských letounů útočí na Gibraltar, jde o největší nálet provedený francouzským letectvem v roce 1940.
28. října − začátek italského útoku na Řecko
31. října − končí nejurputnější fáze bitvy o Británii
11. listopadu − Útok na Tarent, letadla HMS Illustrious provedla první letecký útok na přístav v historii a způsobila italskému loďstvu těžké ztráty

1941 Československo
1. dubna – Gestapo zatklo pplk. Josefa Balabána.
13. května – Gestapo zatklo Josefa Mašína.
28. září – Reinhard Heydrich vyhlásil stanné právo a rozpoutal vlnu represí.
29. září – Zatčen Alois Eliáš.

Svět
22. ledna – Britské a australské jednotky dobyly Tobruk.
11. února – Erwin Rommel se přesunul do Afriky.
29. března – Bitva u Matapanu, Britové poráží italskou flotilu.
6. dubna – Německo napadlo Jugoslávii a Řecko.
13. dubna – Podepsána Sovětsko-Japonská smlouva o neútočení.
17. dubna – Kapitulace Jugoslávie.
21. dubna – Kapitulace Řecka.
20. května – Německé výsadkové jednotky zaútočily na Krétu.
24. května – Bitva v Dánském průlivu, loď Bismarck potopila HMS Hood.
27. května – Bismarck potopen v severním Atlantiku.
22. června – Zahájena operace Barbarossa, začíná Velká vlastenecká válka.
25. června – Ruské letectvo bombarduje finská města, Finsko vyhlašuje SSSR válku.
červen – Němci obsadili Vilnius.
12. července – Japonci předložili vichistické Francii ultimátum, ve kterém se dožadují podstoupení (de facto okupace) osmi leteckých a dvou námořních základen ve francouzské kolonii Východní Indočína Japonsku.
16. července – Japonský 2. kabinet prince Kanoeho podává demisi.
18. července – Nový 3. kabinet prince Kanoeho se ujímá vlády.
25. července – Japonci vyhlašují protektorát nad Indočínou, začíná okupace a příprava základen pro útok na Malajsii.
26. července – Jako reakci na Japonské obsazení Francouzské Indočíny Roosevelt nařizuje zmrazit japonská aktiva v USA.
30. července – Americký dělový člun USS Tutiula je poškozen japonskými bombardéry u Čchung-čchingu. Japonci se omlouvají, že šlo o omyl.
1. srpna – Kréta kapituluje.
3. srpna – Clemens August von Galen, arcibiskup münsterský ve svém kázání zveřejnil detaily o tajných nacistických euthanasijních programech a ostře je odsoudil.
4. srpna – Roosevelt uzavírá Panamský průplav pro japonské lodě.
14. srpna – Atlantická charta.
24. srpna – Hitler nařídil euthanasijní programy zastavit.
8. září - Začíná obležení Leningradu
29. září - Začal masakr v Babím Jaru, při němž Němci povraždili v rokli u Kyjeva 33 tisíc Židů
30. září – Začíná hlavní útok na Moskvu – operace Tajfun.
2. října – Roosevelt odmítá nabídku prince Konoeho na setkání, dokud se japonská vojska nestáhnou z Číny.
30. října - Začíná bitva o Sevastopol
7. listopadu - německým letounem He 111 je potopena sovětská nemocniční loď Armenia. Při katastrofě zahynulo přes 5000 pasažérů.
6. prosince – Sovětská vojska přecházejí do rozhodujícího protiútoku před Moskvou.
7. prosince – Japonský útok na Pearl Harbor (USA).
8. prosince USA, Čína a Holandsko oficiálně vyhlašují válku Japonsku. Japonci bombardují Wake, Guam, Hong Kong, Singapur a Filipíny. Japonci se vyloďují v Thajsku a Malajsii
9. prosince - Japonci se vyloďují na atolech Tarawa a Makin. Japonci obsadili Bangkok
10. prosince - Japonci se vyloďují na Filipínách, Kapitulace Guamu, Zničení Svazu Z: Potopení HMS Prince of Wales a HMS Repulse japonskými letadly
11. prosince - Německo a Itálie vyhlašují válku USA. První japonský pokus o invazi na atol Wake odražen.
13. prosince – Námořní bitva u mysu Bon.
23. prosince – Druhý japonský pokus o invazi na atol Wake je úspěšný. Američané kapitulují po pár hodinách boje.
25. prosince – Japonci dobývají Hong Kong
26. prosince - Začíná Kerčsko-feodosijská operace noc z 28. na 29. prosince – Nad územím Protektorátu jsou vysazeny tři výsadky: Silver A, Silver B a Anthropoid.
Připojení Besarábie k Rumunsku.

1942 Čechy a Morava
21. března – št. kpt. Václav Morávek, nejdéle činný ze Tří králů, zahynul v přestřelce s několika desítkami agentů Gestapa
27. května – J. Gabčík a J. Kubiš provedli atentát na R. Heydricha
10. června – němečtí nacisté provedli vyhlazení Lidic u Kladna
24. června – němečtí nacisté vyhladili a srovnali se zemí osadu Ležáky
23. října - v koncentračním táboře Mauthausen, kde za války zahynulo kolem 4,5 tisíce Čechů a Slováků, bylo popraveno 252 příbuzných Josefa Valčíka a Jana Kubiše.

Svět
1. ledna – vydána Deklarace Spojených národů
11. ledna – Japonsko vyhlašuje válku Nizozemí a napadá Holandskou Východní Indii
11. ledna – Japonci dobyli Kuala Lumpur
19. ledna – Japonci zahajují invazi do Barmy
20. ledna – nacisté na konferenci ve Wannsee (Berlín) rozhodli, že konečným řešením židovské otázky bude likvidace Židů
23. ledna – Japonci se vylodili v Rabaulu
25. ledna – Thajsko vyhlašuje válku USA a Velké Británii
26. ledna – do Evropy se přesunuly první americké jednotky
1. února — americké letadlové lodě USS Yorktown a USS Enterprise zaútočily na cíle v Marshallových a Gilbertových ostrovech
11. února – operace Cerberus, silná německá eskadra opustila Brest a proplula průlivem La Manche do severoněmeckých přístavů
15. února – Singapur kapituluje
19. února – Japonci bombardovali australský Darwin
18. března — Doolittlův nálet na Japonsko
9. dubna – Japonci zlomili odpor amerických jednotek na Bataanu
4.–8. května – bitva v Korálovém moři, první bitva letadlových lodí
6. května – kapitulace amerických sil na Corregidoru, Japonci ovládli severní Filipíny
12. května - Začíná druhá bitva o Charkov, po níž se němcům otevírají dveře k útoku na Stalingrad a Kavkaz
4.–6. června – bitva u Midway, drtivé vítězství Spojenců
9. června – kapitulace Samaru, posledních amerických jednotek na Filipínách
11.–16. června – námořní operace Vigorous ve Středozemním moři
28. června – začala bitva o Stalingrad
2.-července – Bitva o konvoj PQ 17 plující z Islandu do SSSR
25. července - Začíná bitva o Kavkaz
30. července - Začíná bitva o Ržev
5. srpna – Velká Británie odvolala svůj podpis pod Mnichovskou dohodou
7. srpna – americké síly se vylodily na ostrovech Guadalcanal, Tulagi, Gavutu a Tanambogo v Šalomounových ostrovech a obsadili letiště na Guadalcanalu, které tu Japonci budovali. Začíná bitva o Guadalcanal
9. srpna – bitva u ostrova Savo, první námořní bitva během bojů o Guadalcanal. Americké námořnictvo utrpělo jednu z nejdrtivějších porážek ve své historii.
19. srpna – nájezd na Dieppe, těžká spojenecká porážka s obrovskými ztrátami
21. srpna – bitva na řece Tenaru, americké jednotky na Guadalcanalu odrazily japonský útok na obranný perimetr kolem letiště
24. srpna – bitva u východních Šalamounů
11.–14. září – bitva o Edson's Ridge na Guadalcanalu
11. října – bitva u mysu Esperance
23.–26. října – Bitva o Hendersonovo letiště na Guadalcanalu
23. října – 4. listopadu – druhá bitva u El Alameinu
23.–27. října — bitva u ostrovů Santa Cruz
8. listopadu – operace Torch, vylodění angloamerických jednotek ve francouzských koloniích v severní Africe
10. listopadu – Němci zahajují okupaci vichistické Francie. Obsazen zbytek Francie kromě perimetru kolem Toulonu
19. listopadu – Rudá armáda zahájila operaci Uran
25. listopadu – Začala sovětská ofenzíva - operace Mars
27. listopadu – Francouzská flotila se potápí v Toulonu, aby nepadla do rukou Němců
2. prosince – projekt Manhattan: tým Enrica Fermiho uskutečnil první uměle vyvolanou jadernou řetězovou reakci

 1943
30. leden – 1. československý samostatný prapor v SSSR odjel z Buzuluku na frontu
2. února – kapitulace Němců v SSSR u Stalingradu
8. března - bitva u Sokolova - první bojové vystoupení čs. jednotky v SSSR
19.dubna - 16.května - povstání ve varšavském ghettu
13. června - nacisté vypálili obec Český Malín ve Volyňsku a vyvraždili tamní obyvatelstvo, většinou české národnosti
5. červenec–23. srpen – bitva v Kurském oblouku
10. červenec – vylodění Spojenců na Sicílii
12. července - byla zahájena sovětská útočná operace Kutuzov
25. července – padl italský fašistický režim
2. srpna - povstání v Treblince
7. srpna - byla zahájena sovětská útočná operace Suvorov, nazvaná též jako Druhá bitva o Smolensk
24. srpna - Rudá armáda zahájila mohutnou útočnou operaci zvanou jako Bitva o Dněpr
1. září – židovské povstání; Vilnius Litva
8. září – zveřejněna kapitulace Itálie, kterou italský premiér Badoglio podepsal 3. září
14.října - povstání v Sobiboru
6. listopadu – osvobozen Kyjev, bojů o Kyjev se účastnilo i čs. vojsko v SSSR, listopad–prosinec – konference Velké trojky v Teheránu
12. prosince – Československo uzavřelo v Moskvě novou spojeneckou smlouvu se Sovětským svazem
24. prosince - byla zahájena Žytomyrsko-berdyčevská operace, které se účastnila i 1. československá samostatná brigáda

1944
leden - USA dobyly Marshallovy ostrovy
13. ledna - byla zahájena Leningradsko-novgorodská operace, při níž byla proražena blokáda Leningradu
24. ledna - Rudá armáda zahájila Korsuň-ševčenkovskou operaci, které se účastnila i 1. československá samostatná brigáda
8. dubna - byla zahájena Krymská operace, která skončila osvobozením Krymu od nacistické okupace
6. června – Den D, začíná Operace Overlord (Vylodění Spojenců v Normandii.)
9. června zahájila Rudá armáda ofenzívu na Karelské šíji s cílem dobýt a obsadit Finsko (Pokračovací válka)
10. června - jednotky Waffen SS provedly ve francouzské vesnici Oradour-sur-Glane masakr, při kterém zahynulo 642 obyvatel včetně 247 žen a 205 dětí.
15. června -  Americké jednotky se vyloďují na Saipanu,  První nálet B-29 ze základen v Číně na Japonsko
17. června - Island vyhlásil republiku
19. až 20. června - Bitva ve Filipínském moři
22. červen - Rudá armáda zahájila operaci Bagration
25. červen - 9. červenec bitva v oblasti Tali-Ihantala, Finská armáda zastavila postup Rudé armády na Karelské šíji
3. července – Rudá armáda osvobozuje Minsk.
13. července - Rudá armáda zahájila Lvovsko-sandoměřskou operaci
20. července – neúspěšný atentát na Adolfa Hitlera (viz Stauffenbergův pokus o převrat)
21. července – americké jednotky se vyloďují na Guamu
22. července byl založen Mezinárodní měnový fond
24. července – americké jednotky se vyloďují na Tinianu
1. srpna – Polsko: v 17 hodin, v tzv. hodinu „W“, začalo Varšavské povstání proti německým okupantům.
1. srpna - Tinian prohlášen za bezpečný
6. srpna - němečtí nacisté popravili v obci Životice 36 civilistů a dalších 31 osob odvlékli do koncentračních táborů - Životická tragédie
8. srpna - Pattonovi vojáci osvobozují francouzské Le Mans.
10. srpna - Guam prohlášen za bezpečný
14. srpna - Po intenzivním boji dům od domu je spojenci dobyto St. Malo (kromě citadely).
15. srpna - Spojenci se vyloďují na jihu Francie - Operace Dragoon
16. srpna - Kanaďané dobývají Falaise
17. srpna - Citadela v St. Malo kapituluje.
20. srpna - Rudá armáda zahájila Jasko-kišiněvskou operaci
21. srpna - šéfové diplomatických misí 5 neutrálních zemí v čele s nunciem Rottou protestují u regenta Horthyho proti deportacím Židů
29. srpna – Slovensko: začátek Slovenského národního povstání, září začala Laponská válka mezi Finskem a Německem
3. září – Spojenecká vojska osvobozují Brusel.
8. září - začala Karpatsko-dukelská operace
14. září - Rudá armáda zahájila Baltickou operaci
15. září – americké jednotky se vyloďují na Peleliu
17. září - Spojeci zahájili operaci Market Garden, americké jednotky se vyloďují na Angaur
září - Rudá armáda v součinnosti s jugoslávskými jednotkami uskutečnila Bělehradskou operaci
20. října - americké jednotky se vyloďují na Filipínském ostrově Leyte – začíná znovudobytí Filipín
23. až 26. října - Bitva u Leyte, jedna z největších námořních bitev v dějinách
29. října - Rudá armáda zahájila Bělehradskou operaci, listopad v Albánii se k moci dostala komunistická strana pod vedením Envera Hodžy,  osvobození Belgie, Vilnius
při leteckém náletu byl zničen počítač Z3, první využití pušky Sturmgewehr 44 (StG 44); Německá armáda, Charles de Gaulle předsedou francouzské vlády, Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko opustily Pakt tří Osvobozen koncentrační tábor Majdanek, Moresnet navrácen Belgii, Moldávie a Moldavsko součástí SSSR

 1945
12. ledna - Začala Viselsko-oderská operace, při níž Rudá armáda postoupila až k Odře. Současně byla zahájena Západokarpatská operace, útoku na východním Slovensku se účastnil i 1. československý armádní sbor.
13. ledna - Začal útok Rudé armády na Východní Prusko - Východopruská operace
15. ledna – Pět dělostřeleckých pluků 1. čs. armádního sboru se v prostoru Jasla úspěšně podílelo na zahájení útočné operace proti německým vojskům - viz bitva u Jasla.
19. ledna – Rozpuštění polské Zemské armády.
25. ledna – Zformování 1. smíšené letecké divize v SSSR.
30. ledna - Sovětskou ponorkou S-13 byla potopena německá osobní loď Wilhelm Gustloff (loď). Zahynulo pravěpodobně přes 9000 osob, jedná se o největší námořní katastrofu v dějinách.
3. února - Začaly boje o Liptovský Mikuláš, které trvaly 2 měsíce. Účastnil se jich i 1. československý armádní sbor.
4. února – Zahájení Jaltské konference.
10. února - sovětskou ponorkou S-13 je torpédována německá dopravní loď General von Steuben. Zahynulo 3608 osob.
19. února - Vylodění spojenců na Iwodžimě – začíná bitva o Iwodžimu
10. března - začal útok Rudé armády a čs. jednotek na Severní Moravu a Slezsko - Ostravsko-opavská operace
20. března – Adolf Hitler vydal tzv. „Neronův rozkaz“ podle kterého pod sankcí okamžitého zastřelení nesměli zůstat občané Německa na územích získaných spojenci, měly být zničeny stavby a veškeré stroje a zařízení.
25. března - Jednotky Rudé armády a rumunská vojska zahájily Bratislavsko-brněnskou operaci
1. dubna - Vylodění spojenců na Okinawě – začíná bitva o Okinawu
2. dubna - Byla zahájen ofenzíva 3. ukrajinského frontu sovětské armády a 1. bulharské armády na Vídeň - Vídeňská operace
4. dubna – Začalo Gruzínské povstání na Texelu.
7. dubna – Operace Ten-gó: Americké palubní letouny potopily japonskou bitevní loď Jamato a pět doprovodných plavidel, které se pokusily o sebevražedný výpad proti spojeneckým jednotkám u Okinawy
16. dubna - Sovětskou ponorkou L-3 byla torpédována německá transportní loď Goya. Katastrofu nepřežilo 6 - 7 tisíc osob.
18. dubna - Vypálení osady Zákřov, kde bylo za asistence Vlasovců gestapem mučeno a zaživa upáleno 19 osob.
19. dubna – Vypálení osady Ploština německými nacisty, masakr civilního obyvatelstva.
21. dubna – Jednotky 3. americké armády vstoupily na čs. území a dobyly Aš, začalo osvobození západních a jihozápadních Čech americkou armádou.
23. dubna – Vyhlazení osady Prlov německými nacisty.
25. dubna – Osvobozen koncentrační tábor Dachau.
25. dubna - Byl zahájen přímý útok Rudé armády na Berlín - Bitva o Berlín.
26. dubna – Vojska 2. ukrajinského frontu osvobodila Brno.
30. dubna – Jednotky 4. ukrajinského frontu osvobodily Ostravu.
30. dubna – A. Hitler páchá v Berlíně sebevraždu. Skončila Laponská válka – válka mezi Finskem a Německem (od září 1944).
1. května – V Přerově vypuklo povstání, začátek květnového povstání českého lidu.
2. května – Němci popravili v Terezínské pevnosti 56 českých vlastenců.
3. května - Ustupující Němci po přestřelce s partyzány vypálili obec Leskovice a zmasakrovali tamních 25 obyvatel.
3. května - Po útoku britského letectva je potopena německá loď Cap Arcona. O život přišlo asi 4500 lidí, zejména vězňů z koncentračních táborů.
5. května – V Praze začíná povstání proti německé okupaci.
5. května - byla zahájena Pražská ofenzíva.
5. května – Příslušníci SS vyhladili obec Javoříčko.
6. května – Jednotky americké armády osvobodily Plzeň.
6. května - Němci provedli tzv. Velkomeziříčský masakr, při kterém zahynulo 58 osob.
6. května – 7. května – Masakry českých civilistů (žen, starců a dětí) jednotkami SS v Praze. Při masakru v Úsobské ulici bylo povražděno 37 osob, z toho 10 dětí, 13 žen, z nich dvě těhotné, a 14 mužů. Masakr v Lahovicích si vyžádal 61 mrtvých, další masakry se uskutečnily Hradčanech, v Kobylisích, na Pankráci, na Masarykově nádraží, na Dejvickém nádraží a jiných místech.
7. května - Na Moravě došlo k poslednímu většímu bojovému střetnutí čs. vojsk za 2. světové války - Bitvě o Břest
7. května - Němci povraždili v Třešti 33 českých občanů.
8. května – Konec druhé světové války v Evropě.
9. května – Tankové jednotky Rudé armády pronikly do Prahy.
9. května - Při ústupu do amerického zajetí postříleli Němci v obci Lejčkov 24 českých obyvatel.
11. května – U Slivice na Milínsku probíhá bitva u Slivice, padají zde poslední výstřely Druhé světové války v Evropě.
20. května – Skončilo Gruzínské povstání na Texelu.  Československo obnoveno bez Podkarpatské Rusi.
18. června/19. června - příslušníci československé armády vedení Karolem Pazúrem spáchali masakr na Švédských šancích, jednu z nejbrutálnějších masových vražd moderní české historie
26. června – byla podepsána Charta Spojených národů.
1. července – Německo je rozděleno mezi spojenecké okupační síly.
16. července – V Nevadské poušti proběhl první pokusný jaderný výbuch.
17. července – Zahájena jednání Velké Trojky v Postupimi.
2. srpna – Ukončena jednání Velké trojky v Postupimi.
6. srpna – Spojené státy shazují uranovou atomovou bombu Little Boy na Hirošimu, v okamžiku zabito 80 tisíc lidí.
8. srpna – SSSR vyhlásil válku Japonsku - viz Sovětsko-japonská válka 1945.
9. srpna – Spojené státy shazují plutoniovou atomovou bombu „Fat Man“ na město Nagasaki v 23:02 místního času, odpovídající síle 22 kilotun TNT. Pravděpodobně bylo zabito 60 až 80 tisíc lidí, dalších 60 tisíc zraněno.
15. srpna – Císař Hirohito oznámil kapitulaci Japonska
2. září – Oficiální konec 2. světové války podpisem kapitulace Japonska na palubě USS Missouri (BB-63)

Čerpáno z : Wikipedie


Turbodieta.cz, Anionky.cz, QElife.cz, Tropocollagen, Galvanic Spa, Inventia, Kupník.cz, Queen Euniké partner, Euniké partner, Well U, Domov Na Hrádku, Krása.cz, Tropokolagen.cz, Spektrum, Deparim, Česká řasa, Euniké partner, Queen Euniké partner, Wellu.cz, Beautik, Margitex, BH test, Ageloc me, E.T. Wool, Alternativní doktorka, QE Partner, Kuzu.cz, Hrabárna lega, Hledák dovolené, Pilna